Činnosti / ciele

„Koho neuzdravia lieky, toho uzdraví príroda ...“

(Hippokrates)

 

Poradenstvo

 • Výživa [dôležitosť zdravej výživy]
 • Zdravotnícka osveta [ o chorobách a metastázach ]
 • Prezentácia výživových prípravkov [vzdelávanie odborníkov]
 • Opatrovateľská činnosť [ informovanie o ošetrovaní, vzťah k nemoci a jej akceptovanie]
 • Organizovanie prednášok ( informovanie o prevencii chorôb]
 • Zmena životného štýlu [správna výživa, uznanie vlastných chýb a ochota k zmene
 

Náš organizmus potrebuje pravidelný prísun živín a energie, a to nielen kvôli zachovaniu regenerácie nášho základného životného procesu.

 

Naše zdravie v podstatnej miere závisí od nás, ... od našich každodenných rozhodnutí, životného štýlu... V dnešnom hektickom, uponáhľanom svete, vďaka nesprávnemu spôsobu života, žiaľ, čoraz väčšiu úlohu zohrávajú negatívne faktory, nedostatok, absencia duševného zdravia je základom mnohých chorôb.

"Zdravá strava, zdravý životný štýl = zdravý život"

Ciele

 

„V budúcnosti lekár nebude svojim pacientom predpisovať žiadne lieky, ale prebudí v nich záujem o starostlivosť o ľudské telo, stravu a príčinu a prevenciu chorôb.“

(Thomas Edison)

 • prevencia chorôb, osveta - zvyšovanie povedomia, cesta liečby
 • pomoc pacientom v ich uzdravovacom procese, res informovanie príbuzných o ich ošetrovaní a rehabilitácii
 • pomoc pacientom, resp. nemocným s metastatickým postihnutím pri zvládaní choroby a zachovaní pozitívneho vzťahu k životu
 • pomoc rodine a príbuzným, spôsob života založený na porozumení, spolužití a láske
 • pomoc v procese pochopenia, rešpektovania a prijatia realít každodenného života, prípadne zmeny štýlu života
 
 

Je všeobecne známe, že choroba je tak stará ako človek, liečba je rovnako stará ako choroba... Neexistuje žiadny zázračný liek, ako neexistuje ani žiadny elixír, všeliek vyrobený chemickou cestou.

Teší nás skutočnosť, že sa zvyšuje záujem o prírodné ( alternatívne ) liečebné metódy. Iba my samí môžeme byť účastníkmi procesu svojho uzdravenia.
Ošetrujúci lekár môže ukázať iba správnu cestu, s chorobou spolužitie je možné, ale prekonať ju a zvíťaziť nad ňou môžeme iba vtedy, keď budeme mať dostatok sily a viery a nepripustíme, aby nám oslabovala organizmus a zabránime rozmnoženiu choroboplodných buniek.