Humanita n.f.

“Dobročinnosť je najväčšie blaho na svete.
Kto ešte nikdy nepocítil radosť nad dobrým
milosrdným skutkom, nevie čo je skutočné blaho.“
                                                              (W.M. Thackeray)

 

Humanita n.f. – dobročinná organizácia konštituovaná v roku 7. výročia černobyľskej tragédie

z iniciatívy skupiny poslancov NR SR a ďalších občanov okresu Dunajská Streda (Humanita – nezisková organizácia – založená 5.5.1993 ako nadácia bola v roku 1997 pretransformovaná na neinvestičný fond a v tejto podobe funguje dodnes).

Cieľom organizácie je:

poskytovanie príležitostnej a trvalej pomoci Domovom sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnuté deti, sociálne odkázaným občanom na Slovenskuzahraničí, ako aj podpora mládeže z oblasti Bieloruskej republiky, postihnutej jadrovou katastrofou.

Novou aktuálnou úlohou organizácie je:

podpora liečenia detí chorých na rakovinu výživným prípravkom CoDTM Cieleným stravovacím systémom, konkrétna pomoc chronicky chorým pacientom, ktorí z materiálnych dôvodov nevedia zaplatiť vyšetrenia, ktoré sú potrebné na včasné rozpoznanie, diagnostikovanie, stabilizovanie a liečenie svojej choroby, respektíve nemajú finančné prostriedky na zakúpenie potrebných prípravkov.

Humanita n.f. už 17 rokov organizuje svoju činnosť na princípe dobrovoľnosti, ochoty, zanietenosti jednotlivcov a organizácii podať ruku a nezištne pomôcť chorým, bezvládnym, trápiacim sa.

Charitatívne aktivity „Humanita n.f.“ poznajú a oceňujú obyvatelia Domovov sociálnej starostlivosti, početní bezdomovci, bezprizorní nielen na Žitnom ostrove, Bratislave a v ďalších regiónoch Slovenska, ale aj mnohí strádajúci a odkázaní v Mogiľovskej oblasti (Bielorusko), vo Vojvodine, v baníckom stredisku Tuzla (bývala Juhoslávia) a Transilvanii (Rumunsko).

Žijeme vedľa seba, alebo spolu:

starí a mladí, zdraví i chorí, šťastní a trpiaci. Veru, dokážeme byť ľahostajní, či nevšímaví k osudom iných. Vraj, je to príznakom doby. Je však šťastím, alebo zázračným darom, že stretávame ľudí, ktorí dokážu zabúdať na seba a myslieť na druhých.

 

V znamení týchto vznešených myšlienok, dovoľujeme si osloviť aj Vás s prosbou o spoluprácu a konkrétnu podporu činnosti HUMANITA.